Voedingsadviezen

Het belang van goede voeding
Voeding vormt samen met leefwijze een belangrijk onderdeel in de natuurgeneeskunde.
Het vormt de basis van een goede gezondheid en is zowel gericht op het herstellen van klachten als preventie.  In de natuurgeneeskunde wordt geen gebruik gemaakt van standaard dieëten of voedingsadviezen. Er worden cliënt specifieke adviezen gegeven.
Een belangrijk onderdeel van de natuurgeneeskundige voedingstherapie is het reinigende dieet.
In de natuurgeneeskunde zien we verzuring van ons celmillieu als oorzaak van veel aandoeningen.
Het zogenaamde zuur-base dieet is gebaseerd op het reinigen van toxische stoffen.

 

Schüssler celzouten

Zouten zijn bestanddelen van onze voeding en komen voor in fruit, groenten en granen. Planten vormen zouten uit de minerale stoffen die zij uit de bodem halen. Ze zijn essentieel om de cellen goed te kunnen laten functioneren en daarmee van het grootste belang voor onze vitaliteit (herstellend vermogen) om ziekmakende prikkels te kunnen verwerken (gezonde weerstand).

Echter om deze zouten te kunnen vormen moeten wel de juiste mineralen in de bodem rond de plant voorkomen. In deze tijd van bio-industrie en glasvezelteelt, ontbreekt het daar veelal aan en worden alleen die mineralen, zoals kunstmest, gegeven die een snelle groei bevorderen. 

Een tekort aan een celzout kan door regelmatige inname van het betreffende celzout vaak ongedaan gemaakt worden en daardoor bijdragen aan het behoud van gezondheid. Iedere verandering of omstandigheid ( zowel materieel, energetisch of mentaal), die de stofwisseling belast, beïnvloedt ook de biochemische zouthuishouding, omdat celzouten essentiële elementen zijn om de stofwisseling te laten functioneren.